JAKOŚĆ – certyfikaty

Cały proces produkcji podlega kontroli jakości na każdym etapie. Posiadamy Certyfikaty jakości HACCP – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli oraz certyfikat GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna. Nasze karmy podlegają stałej kontroli weterynaryjnej.

Nature AuthenticNature Authentic

Vet ControlVet Control

HACCP CertifiedHACCP Certified

GMP CertifiedGMP Certified

Produkcja podlega kontroli jakości na każdym etapie

Nad przygotowaniem receptury oraz całym cyklem produkcyjno–dystrybucyjnym, pieczę sprawuje zespół lekarzy weterynarii oraz specjaliści z zakresu żywienia zwierząt i dietetyki weterynaryjnej.

HACCP Certified

HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) to system kontroli żywności polegający na kontroli wszystkich procesów jakim poddawana jest żywność, identyfikowaniu ryzyka i zapobieganiu problemom związanym z jakością zdrowotną poprzez stosowanie metod kontroli oraz monitorowania punktów uznanych za krytyczne w prowadzonych procesach, istotnych dla zdrowia konsumenta. System HACCP jest uznawany za najskuteczniejsze narzędzie pozwalające zagwarantować, że żywność nie ulegnie skażeniu lub zanieczyszczeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta.

GMP Certified

GMP (Good Manufacturing Practice) to zbiór działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego procesu wytwarzania produktu, mających na celu zapewnienie powtarzalności i jednorodności wyrobów poprzez ścisły nadzór nad całym procesem produkcji – od zaopatrzenia w surowce, poprzez magazynowanie, produkcję, pakowanie, znakowanie, aż do składowania i dystrybucji wyrobów gotowych. Pozwala na eliminowanie wszelkich sytuacji grożących zanieczyszczeniem wyrobu obcymi substancjami i ciałami chemicznymi, fizycznymi oraz szkodliwą mikroflorą. Jedną z nadrzędnych zasad GMP jest wykluczenie z procesów produkcyjnych wszelkich działań przypadkowych i zapewnienie, aby te procesy przebiegały zgodnie ze ściśle określonymi wymaganiami. Stosowanie standardów GMP daje konsumentom większy poziom komfortu i pewność co do jakości produktu.

Świeżość

Nasze karmy produkowane są w ilościach wg aktualnego zapotrzebowania, w związku z czym trafiają do psich misek wkrótce po wyprodukowaniu. Duża świeżość to nie tylko gwarancja smakowitości karmy ale również jej składu. Długotrwałe magazynowanie powoduje bowiem niekorzystne zmiany w produkcie polegające głównie na rozkładzie i utlenianiu niektórych jej składników. Świeżość karm to istotny parametr w ocenie ich jakości często jednak niedoceniany.